Schoolvakanties en vrije dagen

Bij de vaststelling van de schoolvakanties volgt SKPO Novum het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning.