Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
SKPO Novum maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV PO 30.06.

Het Samenwerkingsverband 30.06 is één van de 75 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en omvat de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meijerijstad.
Zie ook www.samenwerkingsverband3006.nl.