GMR

De SKPO Novum ontwikkelt beleid dat de kaders vormt voor de concrete uitvoering daarvan op de afzonderlijke scholen. Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) functioneert een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (= GMR) op stichtingsniveau. In deze raad worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn.

De GMR telt 12 leden. Elke school vaardigt één ouder en één personeelslid af. De directeur bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en als adviseur aanwezig. Daarnaast licht hij de voorgenomen bestuursbesluiten toe.                                       

 

Documenten:

GMR def notulen 30 maart 2021.pdf

GMR def notulen 27 oktober 2020.pdf

GMR def notulen 23 juni 2020.pdf

GMR def notulen 26 mei 2020.pdf

GMR definitieve notulen 17 februari 2020.pdf

GMR def notulen 10 dec 2019.pdf

1b_GMR notulen 29 okt 2019.pdf

GMR definitieve notulen 3 sept 2019.pdf

GMR def notulen 21 juni 2019.pdf

GMR definitieve notulen 14 mei 2019.pdf

GMR def notulen 28 maart 2019.pdf

GMR def notulen 6 februari 2019.pdf

GMR def notulen 18 december 2018.pdf

GMR def notulen 11 okt 2018.pdf

GMR concept notulen 27 juni 2018.pdf