Welkom bij SKPO Novum

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs in:
Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch, Heeswijk en Dinther.